Câu hỏi:

26/11/2019 307

Hình vẽ sau đây mô tả quá trình điều chế dung dịch X trong phòng thí nghiệm

  

Trong điều kiện thích hợp, dung dịch X có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: CuS, NaHCO3, KMnO4, KNO3, Cu, Ag, MnO2, KClO3, Fe3O4, Al có sinh ra khí:

Trả lời:

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Từ mô hình điều chế   X là HCl

Các chất thỏa mãn: NaHCO3; KMnO4; MnO2; KClO3; FeS2; Al

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng:

Xem đáp án » 26/11/2019 10,695

Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Xem đáp án » 26/11/2019 5,879

Câu 3:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Xem đáp án » 26/11/2019 3,740

Câu 4:

Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án » 26/11/2019 1,259

Câu 5:

 

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

 

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

 

 

Xem đáp án » 26/11/2019 1,087

Câu 6:

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation: X2+, Y3+, Z3+, T2+ . Kết quả ghi được ở bảng sau:

Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ lần lượt là:

Xem đáp án » 26/11/2019 795

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »