Câu hỏi:

26/11/2019 377

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y:

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

Trả lời:

Đáp án C

► Dung dịch X + rắn Y → khí Z.

Khí Z ít tan hoặc không tan trong H2O

loại B và D vì NH3 và SO2 tan nhiều trong H2O.

Loại A vì là khí + rắn chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 26/11/2019 2,726

Câu 2:

Chất nào dưới đây là polime trùng hợp?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,451

Câu 3:

Để phân biệt dung dịch NaNO3 với Na2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,424

Câu 4:

Cho các polime :polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, tinh bột, protein, cao su isopren và cao su buna-N. Số polime có chứa liên kết –CONH– trong phân tử là

Xem đáp án » 26/11/2019 995

Câu 5:

Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

Xem đáp án » 26/11/2019 968

Câu 6:

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm:

Xem đáp án » 26/11/2019 942

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »