300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 2770 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là

Xem đáp án

Đáp án C

Các hợp chất như CuS, PbS, HgS rất bền.

+ Trong đó phản ứng của Hg và S xảy ra ở điều kiện thường → HgS

+ Phản ứng trên gọi là phản ứng dùng lưu huỳnh để khử độc tính của thủy ngân.

Chọn C


Câu 5:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y:

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

► Dung dịch X + rắn Y → khí Z.

Khí Z ít tan hoặc không tan trong H2O

loại B và D vì NH3 và SO2 tan nhiều trong H2O.

Loại A vì là khí + rắn chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận