300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P7)

  • 3182 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án D

Tơ thiên nhiên là tơ sẵn có trong thiên nhiên.

A, B và C là tơ tổng hợp ⇒ chọn D.


Câu 3:

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,...PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

PVC hay Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n được điều chế từ monome là vinyl clorua CH2=CH-Cl ⇒ chọn B.


Câu 4:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án B

Loại tơ do tằm nhả ra là tơ thiên nhiên và nó thuộc loại poliamit


Câu 5:

Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng polietilen (PE) thu được là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có 1 tấn = 1000 kg ⇒ 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận