Câu hỏi:

27/11/2019 793

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?

Xem đáp án » 27/11/2019 4,468

Câu 2:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 27/11/2019 3,149

Câu 3:

Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng polietilen (PE) thu được là

Xem đáp án » 27/11/2019 2,866

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,708

Câu 5:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Xem đáp án » 27/11/2019 1,637

Câu 6:

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

Xem đáp án » 27/11/2019 1,596

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »