Câu hỏi:

27/11/2019 3,267

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trả lời:

Đáp án D

D sai vì len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt và bị thủy phân bởi môi trường axit và kiềm.

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?

Xem đáp án » 27/11/2019 5,023

Câu 2:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 27/11/2019 3,246

Câu 3:

Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng polietilen (PE) thu được là

Xem đáp án » 27/11/2019 3,148

Câu 4:

Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ

Xem đáp án » 27/11/2019 1,843

Câu 5:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Xem đáp án » 27/11/2019 1,790

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »