300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P9)

  • 2752 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận