300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P8)

  • 3183 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

Xem đáp án

Đáp án D

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

Monome cần dùng là vinyl clorua 


Câu 2:

Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố Nitơ?

Xem đáp án

Đáp án C

Tơ nilon-7 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Tơ nilon-6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Cao su buna thành phần các nguyên tố gồm: C, H, và O.

Tơ nilon-6,6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.


Câu 3:

Poli(vinyl axetat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

 


Câu 4:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án

Đáp án D

Một số polime có tính dẻo như: polietilen (PE) (túi nilon), poli(vinyl clorua) (PVC) (ống nước), poli(phenol-fomandehit) (PPF) (nhựa bakelit).

Một số polime không dùng làm chất dẻo sau: 

poliacrilonitrin (tơ olon hay tơ nitron) dùng dệt sợi, làm len... poli(ure-fomandehit) dùng làm keo dán. 

Poliisopren làm cao su, poli(hexametylen-adipamit) là nilon-6,6 làm tơ, vải dệt,...


Câu 5:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Xem đáp án

Đáp án B

A. Teflon được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nF2C=CF2 to,p,xt (-CF2-CF2-)n

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

nH2N(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4COOH to,p,xt [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n + 2nH2O.

C. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH2=C(CH3)COOCH3 to,p,xt [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n.

D. Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH2=CHCl to,p,xt [-CH2-CH(Cl)-]n.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận