Câu hỏi:

27/11/2019 2,515

Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

Trả lời:

Đáp án D

Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó.

Monome cần dùng là vinyl clorua 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Xem đáp án » 27/11/2019 8,736

Câu 2:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 7,570

Câu 3:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 27/11/2019 4,991

Câu 4:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,903

Câu 5:

Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,335

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »