Câu hỏi:

27/11/2019 8,737

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Trả lời:

Đáp án B

A. Teflon được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nF2C=CF2 to,p,xt (-CF2-CF2-)n

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

nH2N(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4COOH to,p,xt [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n + 2nH2O.

C. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH2=C(CH3)COOCH3 to,p,xt [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n.

D. Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

nCH2=CHCl to,p,xt [-CH2-CH(Cl)-]n.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 7,571

Câu 2:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 27/11/2019 4,991

Câu 3:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,903

Câu 4:

Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,515

Câu 5:

Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,335

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »