Câu hỏi:

27/11/2019 7,994

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Xem đáp án » 27/11/2019 9,726

Câu 2:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 27/11/2019 5,414

Câu 3:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 3,341

Câu 4:

Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,639

Câu 5:

Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,563

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »