Câu hỏi:

27/11/2019 935

Poli(vinyl axetat) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Trả lời:

Đáp án C

Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Xem đáp án » 27/11/2019 8,802

Câu 2:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 7,612

Câu 3:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 27/11/2019 5,032

Câu 4:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,932

Câu 5:

Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,528

Câu 6:

Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,354

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »