Câu hỏi:

27/11/2019 489

Trong thành phần hóa học của polime nào sau đây không có nguyên tố Nitơ?

Trả lời:

Đáp án C

Tơ nilon-7 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Tơ nilon-6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

Cao su buna thành phần các nguyên tố gồm: C, H, và O.

Tơ nilon-6,6 thành phần các nguyên tố gồm: C, H, O và N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

Xem đáp án » 27/11/2019 8,739

Câu 2:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 7,574

Câu 3:

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

Xem đáp án » 27/11/2019 4,996

Câu 4:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,906

Câu 5:

Poli vinyl clorua (PVC) là thành phần chính của chất dẻo được dùng để chế tạo ống nước. Chất nào sau đây được trùng hợp tạo thành PVC?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,515

Câu 6:

Những vật liệu polime có tính dẻo gọi là?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,336

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »