Câu hỏi:

27/11/2019 230

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,...PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây?

Trả lời:

Đáp án B

PVC hay Poli (vinyl clorua) là [-CH2-CH(Cl)-]n được điều chế từ monome là vinyl clorua CH2=CH-Cl ⇒ chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?

Xem đáp án » 27/11/2019 4,513

Câu 2:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 27/11/2019 3,158

Câu 3:

Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng polietilen (PE) thu được là

Xem đáp án » 27/11/2019 2,873

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 27/11/2019 2,769

Câu 5:

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Xem đáp án » 27/11/2019 1,654

Câu 6:

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

Xem đáp án » 27/11/2019 1,603

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »