Câu hỏi:

27/11/2019 1,807

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Trả lời:

Đáp án A

● Polime có cấu trúc mạch không gian: nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su lưu hóa.

● Polime có cấu trúc mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.

● Plime có cấu trúc mạch không phân nhánh: còn lại.

chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?

Xem đáp án » 27/11/2019 5,081

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 27/11/2019 3,326

Câu 3:

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Xem đáp án » 27/11/2019 3,252

Câu 4:

Trùng hợp 1,0 tấn etilen với hiệu suất 80% thì khối lượng polietilen (PE) thu được là

Xem đáp án » 27/11/2019 3,168

Câu 5:

Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ

Xem đáp án » 27/11/2019 1,863

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »