Câu hỏi:

26/11/2019 1,879

Cho 4,8 gam kim loại X tác dụng với HCl dư được 4,48 lít H2 (đktc). X là

Trả lời:

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Ta có: 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 6 gam một oxit kim loại hóa trị II tác dụng vừa đủ với HCl cho 14,25 gam muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

Xem đáp án » 26/11/2019 2,717

Câu 2:

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 

Xem đáp án » 26/11/2019 1,529

Câu 3:

Cho các cation: Fe3+, Cu2+, Ag+, H+. thứ tự tăng dần tính oxi hóa là:

Xem đáp án » 26/11/2019 1,091

Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

Xem đáp án » 26/11/2019 915

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây khi so sánh 3 kim loại Mg, Al, Cr là đúng?

Xem đáp án » 26/11/2019 774

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »