Câu hỏi:

09/12/2021 2,466

Cho sơ đồ khối sau:

Bài 16: Các cấu trúc điều khiển

a) Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp

D. Cấu trúc tuần tự

b) Bạn An được 8 điểm. Theo em, bạn nhận được thông báo gì?

A. Không nhận được thông báo

B. “Bạn cố gắng hơn nhé!”

C. “Chúc mừng bạn!”

D. “Chúc mừng bạn! Bạn cố gắng hơn nhé!”

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ sơ đồ khối suy ra

a) Đáp án A

b) Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cấu trúc lặp có số lần lặp luôn được xác định trước

B. Cấu trúc lặp bao giờ cũng có điều kiện để vòng lặp kết thúc

C. Cấu trúc lặp có hai loại là lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước

D. Cấu trúc lặp có loại kiểm tra điều kiện trước và loại kiểm tra điều kiện sau

Xem đáp án » 09/12/2021 4,382

Câu 2:

Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?

A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp

B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán

C. Rẽ nhánh, lặp và gán

D. Tuần tự, lặp và gán

Xem đáp án » 09/12/2021 1,522

Câu 3:

Cấu trúc tuần tự là gì?

A. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ

B. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện

C. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo

D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một bước của thuật toán

Xem đáp án » 09/12/2021 1,468

Câu 4:

Bạn Hoàng xây dựng thuật toán cho nhân vật di chuyển trên sân khấu với quy luật như sau:

Nếu nhân vật gặp chướng ngại vật (chẳng hạn tảng đá), thì nhân vật sẽ đổi hướng trước khi tiếp tục di chuyển về phía trước. Nếu nhân vật không gặp phải chướng ngại vật, thì nhân vật tiếp tục tiến về phía trước

Bạn Hoàng nên dùng loại cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự       

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp

D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Xem đáp án » 09/12/2021 1,135

Câu 5:

Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập râu. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi.”

Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

C. Cấu trúc lặp

D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Xem đáp án » 09/12/2021 807

Câu 6:

Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án » 09/12/2021 753

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »