Câu hỏi:

09/12/2021 222

Bạn An muốn tạo một chương trình Scratch để khi chạy chương trình chú mèo phát ra âm thanh “Meow” và nói “Meo, meo, meo”. Cả hai hành động trên lặp lại trong 3 lần. Trong các chương trình Scratch sau đây, những chương trình nào giải quyết được yêu cầu của An

A. Bài 17: Chương trình máy tính 

B.Bài 17: Chương trình máy tính

C. Bài 17: Chương trình máy tính 

D.Bài 17: Chương trình máy tính

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chương trình phải thỏa mãn lặp lại 3 lần các hành động: phát ra âm thanh “Meow” và nói “Meo, meo, meo”

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các tên sau đây, đâu là tên của một ngôn ngữ lập trình?

A. Scratch

B. Window Explorer

C. Word

D. PowerPoint

Xem đáp án » 09/12/2021 2,918

Câu 2:

Chương trình máy tính là gì?

A. một tập hợp các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình, thể hiện theo các bước của thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện

B. một bản hướng dẫn cho người sử dụng biết thực hiện công việc nào đó

C. hình vẽ sơ đồ khối thuật toán để cho máy tính biết cách giải quyết một công việc

D. chương trình trên ti vi về máy tính

Xem đáp án » 09/12/2021 1,060

Câu 3:

Cho chương trình Scratch sau đây?

Bài 17: Chương trình máy tính

Điều gì xảy ra khi chú mèo di chuyển đến cạnh của sân khấu?

A. Chú mèo dừng lại

B. Chú mèo tiếp tục di chuyển

C. Chú mèo quay ngược lại và đi tiếp

D. Chú mèo quay một góc 90 độ và đi tiếp

Xem đáp án » 09/12/2021 1,019

Câu 4:

Để viết chương trình cho máy tính, người lập trình sử dụng loại ngôn ngữ nào?

A. Ngôn ngữ chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1

B. Ngôn ngữ lập trình

C. Ngôn ngữ tự nhiên

D. Ngôn ngữ chuyên ngành

Xem đáp án » 09/12/2021 787

Câu 5:

Cho sơ đồ khối thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số a, b như Hình 27

Bài 17: Chương trình máy tính

a) Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán

b) Với a=18, b=24 hãy thực hiện từng bước theo sơ đồ khối thuật toán

c) Em hãy lấy ví dụ với dữ liệu đầu vào khác câu b và chạy thuật toán bằng tay theo sơ đồ khối

d) Hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán trên

Xem đáp án » 09/12/2021 672

Câu 6:

Lệnh trong Hình 22 là lệnh lặp thực hiện cho nhân vật, nhân vật sẽ dừng lại khi nào?

Bài 17: Chương trình máy tính

A. Nhân vật không dừng lại

B. Nhân vật dừng lại khi tọa độ x lớn hơn 200

C. Nhân vật dừng lại khi tọa độ x nhỏ hơn 200

D. Nhân vật dừng lại khi tọa độ x bằng 200

Xem đáp án » 09/12/2021 524

Câu 7:

Trong Scratch, câu lệnh ở Hình 20 thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

Bài 17: Chương trình máy tính

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

C. Cấu trúc lặp

D. Cấu trúc tuần tự

Xem đáp án » 09/12/2021 384

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »