Câu hỏi:

31/12/2021 817

Trùng kiết lị có khả năng nào sau đây? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Trùng kiết lị có khả năng hình thành bào xác để tránh khỏi các tác động từ môi trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án đúng

Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

Xem đáp án » 31/12/2021 3,162

Câu 2:

Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

Xem đáp án » 31/12/2021 750

Câu 3:

Tế bào động vật không có bào quan nào dưới đây? 

Xem đáp án » 31/12/2021 683

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

Xem đáp án » 31/12/2021 641

Câu 5:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án » 31/12/2021 620

Câu 6:

Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào khác nhau chủ yếu ở điểm nào? 

Xem đáp án » 31/12/2021 615

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »