Câu hỏi:

31/12/2021 586

Trùng kiết lị có khả năng nào sau đây? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Trùng kiết lị có khả năng hình thành bào xác để tránh khỏi các tác động từ môi trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án đúng

Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

Xem đáp án » 31/12/2021 2,501

Câu 2:

Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

Xem đáp án » 31/12/2021 530

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

Xem đáp án » 31/12/2021 505

Câu 4:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án » 31/12/2021 346

Câu 5:

Cho các sinh vật sau:

(1) Tảo lục

(2) Vi khuẩn lam 

(3) Con bướm

(4) Tảo vòng

(5) Cây thông

Các sinh vật đa bào là?

Xem đáp án » 31/12/2021 344

Câu 6:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 31/12/2021 332

Bình luận


Bình luận