Đề thi Học kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án - Bộ Cánh diều (Đề 2)

  • 420 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các vật thể: con chim, con gà, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là

Xem đáp án

Đáp án B

Các vật sống là: con chim, con gà, vi khuẩn.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây nói đúng về đặc điểm của chất rắn?

Xem đáp án

Đáp án C

Chất rắn có khối lượng, hình dạng và thể tích xác định.


Câu 3:

Dãy gồm các tính chất vật lí của chất?

Xem đáp án

Đáp án A.

Khả năng cháy, khả năng bị phân hủy là tính chất hóa học.

⇒ B, C, D là các đáp án sai.


Câu 4:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất vật lí của chất?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C là các quá trình thể hiện tính chất hóa học.

D thể hiện tính tan của muối là tính chất vật lí.


Câu 5:

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là 

Xem đáp án

Đáp án C

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận