Câu hỏi:

31/12/2021 532

Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn sẽ bắt đầu từ cấp nhỏ nhất là tế bào và cấp lớn nhất là cơ thể.

Cụ thể là: tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án đúng

Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

Xem đáp án » 31/12/2021 2,542

Câu 2:

Trùng kiết lị có khả năng nào sau đây? 

Xem đáp án » 31/12/2021 593

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

Xem đáp án » 31/12/2021 507

Câu 4:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án » 31/12/2021 349

Câu 5:

Cho các sinh vật sau:

(1) Tảo lục

(2) Vi khuẩn lam 

(3) Con bướm

(4) Tảo vòng

(5) Cây thông

Các sinh vật đa bào là?

Xem đáp án » 31/12/2021 346

Câu 6:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 31/12/2021 333

Bình luận


Bình luận