Đề thi Học kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án - Bộ Cánh diều (Đề 3)

  • 421 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy gồm các vật thể tự nhiên là 

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì xe đạp là vật thể nhân tạo

C sai vì bánh mì và nước ngọt có gas là vật thể nhân tạo

D sai vì bánh ngọt là vật thể nhân tạo


Câu 2:

Điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể hơi sang thể lỏng.


Câu 3:

Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước như thế nào? 

Xem đáp án

Đáp án B

Trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước không đổi (100oC)


Câu 4:

Tính chất nào sau đây sai khi nói về oxygen?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở nhiệt độ thường, oxygen ở thể khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước và nặng hơn không khí


Câu 5:

Biện pháp góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm không khí? 

Xem đáp án

Đáp án C

Để bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm chúng ta nên:

- Xử lí chất thải trước khi thải ra môi trường.

- Bảo vệ rừng, trồng cây xanh,…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận