Câu hỏi:

31/12/2021 525

Cho các hiện tượng sau:

(1) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã

(2) Ô tô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy

(3) Giày đi mãi đế bị mòn gót

(4) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò)

Số hiện tượng mà ma sát có lợi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

(1) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã vì lực ma sát nghỉ giữa chân và sàn rất nhỏ. Ma sát trong hiện tượng này có ích.

(2) Ô tô đi trên đường đất mềm có bùn dễ bị sa lầy khi đó lực ma sát giữa lốp và mặt đường quá nhỏ nên bánh xa bị quay trượt trên mặt đường. Ma sát trong hiện tượng này có ích.

(3) Giày đi mãi đế bị mòn gót vì ma sát giữa giày và đường lớn nên làm đế giày bị mòn. Ma sát trong hiện tượng này có hại.

(4) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò) để tăng ma sát giữa dây cung với dây đàn nhị, nhờ vậy nhị kêu to hơn. Ma sát trong hiện tượng này có ích.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình ảnh sau:

Cho hình ảnh sau: Miền Bắc nước ta gọi đây là cá quả, miền Nam (ảnh 1)

Miền Bắc nước ta gọi đây là cá quả, miền Nam gọi đây là cá lóc, một số địa phương khác gọi là cá chuối. Dựa vào đâu để khẳng định hai cách gọi này cùng gọi chung một loài?

Xem đáp án » 31/12/2021 706

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 31/12/2021 691

Câu 3:

Khi ấn tay lên quả bóng bay, ta đã tác dụng lực nào lên vỏ quả bóng?

Xem đáp án » 31/12/2021 544

Câu 4:

Trong hình dưới, hai nam châm này hút hay đẩy nhau? Lực giữa 2 nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc?

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem đáp án » 31/12/2021 496

Câu 5:

Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Xem đáp án » 31/12/2021 410

Câu 6:

Vật chất di truyền của một virus là? 

Xem đáp án » 31/12/2021 389

Bình luận


Bình luận