Câu hỏi:

31/12/2021 217

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án đúng

Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

Xem đáp án » 31/12/2021 2,690

Câu 2:

Trùng kiết lị có khả năng nào sau đây? 

Xem đáp án » 31/12/2021 633

Câu 3:

Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

Xem đáp án » 31/12/2021 566

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

Xem đáp án » 31/12/2021 524

Câu 5:

Cho các sinh vật sau:

(1) Tảo lục

(2) Vi khuẩn lam 

(3) Con bướm

(4) Tảo vòng

(5) Cây thông

Các sinh vật đa bào là?

Xem đáp án » 31/12/2021 392

Câu 6:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án » 31/12/2021 375

Câu 7:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 31/12/2021 350

Bình luận


Bình luận