Câu hỏi:

31/12/2021 335

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

A – lực không tiếp xúc, vì giữa bóng đèn và Trái Đất không có sự tiếp xúc

B – lực tiếp xúc, vì giữa quả cân và lò xo có sự tiếp xúc tại điểm treo

C – lực không tiếp xúc, vì giữa nam châm và thanh sắt không có sự tiếp xúc

D – lực không tiếp xúc, vì giữa Trái Đất và Mặt Trăng không có sự tiếp xúc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phương án đúng

Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

Xem đáp án » 31/12/2021 2,557

Câu 2:

Trùng kiết lị có khả năng nào sau đây? 

Xem đáp án » 31/12/2021 602

Câu 3:

Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?

Xem đáp án » 31/12/2021 535

Câu 4:

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

Xem đáp án » 31/12/2021 508

Câu 5:

Hiếu đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào có lực ma sát lớn hơn?

Xem đáp án » 31/12/2021 351

Câu 6:

Cho các sinh vật sau:

(1) Tảo lục

(2) Vi khuẩn lam 

(3) Con bướm

(4) Tảo vòng

(5) Cây thông

Các sinh vật đa bào là?

Xem đáp án » 31/12/2021 347

Câu 7:

Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là? 

Xem đáp án » 31/12/2021 335

Bình luận


Bình luận