Câu hỏi:

05/01/2022 116

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Nguyên nhân làm cho vùng Bắc Á dân ít, mật độ dân số rất thấp chủ yếu là do đây là vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm nên thời tiết băng giá, khắc nghiệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 05/01/2022 2,671

Câu 2:

Năm 2019, dân số nước ta là 96,5 triệu người và nước ta có diện tích 331212 km2. Vậy mật độ dân số ở nước ta vào thời điểm trên là

Xem đáp án » 05/01/2022 196

Câu 3:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 172

Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 162

Câu 5:

Quá trình đô thị hóa có gây ra khó khăn nào sau đây đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Xem đáp án » 05/01/2022 149

Câu 6:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 145

Câu 7:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 05/01/2022 120

Bình luận


Bình luận