Trắc nghiệm Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

  • 328 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/188, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nguyên nhân làm cho vùng Bắc Á dân ít, mật độ dân số rất thấp chủ yếu là do đây là vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm nên thời tiết băng giá, khắc nghiệt.


Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/186, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận