Đề thi Lịch sử và Địa lí 6 Học kì 1 có đáp án

  • 571 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất lãnh thổ Trung Quốc (năm 221 TCN) thông qua con đường

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Ai là tác giả của hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê? 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Công trình kiến trúc tiêu biểu ở La Mã cổ đại là 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận