Trắc nghiệm Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

  • 322 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/184, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới? 

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/186, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận