Câu hỏi:

05/01/2022 269

Siêu đô thị nào sau đây không thuộc châu Á? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Cai-rô là siêu đô thị của đất nước Ai Cập (châu Phi) -> Cai-rô không phải là siêu đô thị của châu Á. Niu Đê-li và Mum-bai thuộc Ấn Độ; Tô-ky-ô (Nhật Bản) đều thuộc châu Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 3,329

Câu 2:

Đô thị hóa tự phát không gây ra hậu quả nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,241

Câu 3:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,119

Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 891

Câu 5:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 651

Câu 6:

Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất? 

Xem đáp án » 05/01/2022 596

Câu 7:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 559

Bình luận


Bình luận