Câu hỏi:

05/01/2022 1,239

Đô thị hóa tự phát không gây ra hậu quả nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Đô thị hóa tự phát không có sự quản lí của nhà nước đã gây ra nhiều vấn đề xấu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội như: ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông đô thị do dân số quá đông, nhu cầu việc làm của người lao động lớn trong điều kiện kinh tế chậm phát triển cũng gia tăng tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị. Đây là những hậu quả của đô thị hóa tự phát.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 3,315

Câu 2:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,114

Câu 3:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 883

Câu 4:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 651

Câu 5:

Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất? 

Xem đáp án » 05/01/2022 587

Câu 6:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 556

Bình luận


Bình luận