Câu hỏi:

05/01/2022 223

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Trên thế giới, tỉ lệ người sống trong các đô thị ngày càng tăng do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa kéo theo nhiều người dân nông thôn xuống các đô thị tìm việc làm trong khi tỉ lệ người sống ở nông thôn có xu hướng giảm dần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 3,305

Câu 2:

Đô thị hóa tự phát không gây ra hậu quả nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,238

Câu 3:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,107

Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 882

Câu 5:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 650

Câu 6:

Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất? 

Xem đáp án » 05/01/2022 583

Câu 7:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 556

Bình luận


Bình luận