Câu hỏi:

05/01/2022 270

Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

SGK/187, lịch sử và địa lí 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 3,329

Câu 2:

Đô thị hóa tự phát không gây ra hậu quả nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,241

Câu 3:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,114

Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 889

Câu 5:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 651

Câu 6:

Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất? 

Xem đáp án » 05/01/2022 587

Câu 7:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 556

Bình luận


Bình luận