Trắc nghiệm Bài 25: Con người và thiên nhiên

  • 331 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/189, lịch sử và địa lí 6.


Câu 2:

Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho con người không gồm có

Xem đáp án

Đáp án D.

SGK/189, lịch sử và địa lí 6.


Câu 3:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án A.

SGK/189, lịch sử và địa lí 6.


Câu 4:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

SGK/189, lịch sử và địa lí 6.


Câu 5:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố 

Xem đáp án

Đáp án C.

SGK/189, lịch sử và địa lí 6.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngyễn Thế Tài
21:55 - 18/04/2022

có câu ko có trong đề cương