Câu hỏi:

05/01/2022 249

Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho con người không gồm có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

SGK/189, lịch sử và địa lí 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 05/01/2022 631

Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án » 05/01/2022 242

Câu 3:

Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận?

Xem đáp án » 05/01/2022 197

Câu 4:

Để giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của 

Xem đáp án » 05/01/2022 182

Câu 5:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố 

Xem đáp án » 05/01/2022 138

Câu 6:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 05/01/2022 125

Bình luận


Bình luận