Câu hỏi:

05/01/2022 191

Để giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Giải quyết vấn đề môi trường không phải của riêng một quốc gia, khu vực mà đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung tay của toàn cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 05/01/2022 654

Câu 2:

Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho con người không gồm có

Xem đáp án » 05/01/2022 258

Câu 3:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án » 05/01/2022 253

Câu 4:

Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận?

Xem đáp án » 05/01/2022 199

Câu 5:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố 

Xem đáp án » 05/01/2022 141

Câu 6:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 05/01/2022 127

Bình luận


Bình luận