Câu hỏi:

05/01/2022 212

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

SGK/185, lịch sử và địa lí 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 3,340

Câu 2:

Đô thị hóa tự phát không gây ra hậu quả nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,242

Câu 3:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,123

Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 895

Câu 5:

Ở châu Á, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 652

Câu 6:

Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất? 

Xem đáp án » 05/01/2022 597

Câu 7:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 563

Bình luận


Bình luận