Câu hỏi:

05/01/2022 85

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do thiếu các công trình thủy lợi. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển và kém phát triển ở khu vực châu Phi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 05/01/2022 2,939

Câu 2:

Năm 2019, dân số nước ta là 96,5 triệu người và nước ta có diện tích 331212 km2. Vậy mật độ dân số ở nước ta vào thời điểm trên là

Xem đáp án » 05/01/2022 199

Câu 3:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 05/01/2022 180

Câu 4:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 164

Câu 5:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 151

Câu 6:

Quá trình đô thị hóa có gây ra khó khăn nào sau đây đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Xem đáp án » 05/01/2022 151

Câu 7:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 05/01/2022 121

Bình luận


Bình luận