Câu hỏi:

06/01/2022 6,259

Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến

Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên

Nhiều năm kham khổ liên miên

Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau?”

Xem đáp án » 06/01/2022 2,597

Câu 2:

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,606

Câu 3:

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở 

Xem đáp án » 06/01/2022 893

Câu 4:

Biện pháp nào sau đây thường không sử dụng để ứng phó trước khi xảy ra thiên tai?

Xem đáp án » 06/01/2022 703

Câu 5:

Năm 248, Triệu Thị Trinh và anh trai phất cờ khởi nghĩa ở vùng 

Xem đáp án » 06/01/2022 519

Câu 6:

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất? 

Xem đáp án » 06/01/2022 347

Bình luận


Bình luận