Câu hỏi:

06/01/2022 342

Công cuộc cải cách đất nước của Khúc Thừa Dụ có nội dung và ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nội dung cải cách của Khúc Thừa Dụ:

+ Chia, đặt lại các lộ, phủ, châu và xã ở các xứ.

+ Bình quân thuế ruộng cho công bằng, tha bỏ lực dịch.

+ Lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán.

- Ý nghĩa của cải cách:

+ Củng cố chính quyền tự chủ của người Việt.

+ Xây dựng được một chính quyền dân tộc thống nhất, vững mạnh từ trung ương đến các làng xã, khắc phục sự phân tán quyền lực.

+ Bồi dưỡng sức dân; thúc đẩy sức sản xuất đồng thời tập hợp được mọi lực lượng yêu nước để bảo vệ nền tự chủ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2022 6,264

Câu 2:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến

Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên

Nhiều năm kham khổ liên miên

Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau?”

Xem đáp án » 06/01/2022 2,605

Câu 3:

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,613

Câu 4:

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở 

Xem đáp án » 06/01/2022 898

Câu 5:

Biện pháp nào sau đây thường không sử dụng để ứng phó trước khi xảy ra thiên tai?

Xem đáp án » 06/01/2022 705

Câu 6:

Năm 248, Triệu Thị Trinh và anh trai phất cờ khởi nghĩa ở vùng 

Xem đáp án » 06/01/2022 523

Câu 7:

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất? 

Xem đáp án » 06/01/2022 354

Bình luận


Bình luận