Câu hỏi:

06/01/2022 327

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dưới đây?

“Đố ai trên Bạch Đằng Giang

Phá quân Nam Hán giữ an quê nhà?”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 2,306

Câu 2:

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,462

Câu 3:

Các chất khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là

Xem đáp án » 06/01/2022 1,459

Câu 4:

Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,255

Câu 5:

Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2022 636

Câu 6:

Thương cảng nổi tiếng nhất ở Vương quốc Phù Nam là 

Xem đáp án » 06/01/2022 379

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

Xem đáp án » 06/01/2022 349

Bình luận


Bình luận