Câu hỏi:

06/01/2022 162

a. Tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng (938).

b. Chiến thắng Bạch Đằng (938) của nhân dân Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Diễn biến trận Bạch Đằng (938):

+ Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo dẫn quân tiến vào khu vực cửa biển Bạch Đằng. Khi nước triều dâng cao, Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh và giả vờ thua.

+ Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo, vượt qua khu vực có bãi cọc ngầm mà không hề hay biết.

+ Khi nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh cho quân tấn công. Bị đánh bất ngờ, quân Nam Hán quay đầu tháo chạy.

+ Nước triều rút ngày càng mạnh, bãi cọc ngầm lộ ra. Các chiến thuyền của quân Nam Hán va vào bãi cọc, vỡ và bị chìm. Lưu Hoằng Tháo tử trận trong đám tàn quân.

- Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (938)

+ Đập tan ý chí xâm lược của quân Nam Hán.

+ Chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra một thời đại mới - thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây? 

Xem đáp án » 06/01/2022 2,314

Câu 2:

Các chất khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là

Xem đáp án » 06/01/2022 1,478

Câu 3:

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,477

Câu 4:

Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? 

Xem đáp án » 06/01/2022 1,306

Câu 5:

Các tầng cao của khí quyển có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 06/01/2022 636

Câu 6:

Thương cảng nổi tiếng nhất ở Vương quốc Phù Nam là 

Xem đáp án » 06/01/2022 408

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

Xem đáp án » 06/01/2022 354

Bình luận


Bình luận