Câu hỏi:

14/01/2022 132

 Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 337

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 267

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 205

Câu 4:

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

Xem đáp án » 14/01/2022 179

Câu 5:

Mạch chỉnh lưu được sử dụng nhiều trên thực tế:

Xem đáp án » 14/01/2022 149

Câu 6:

Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:

Xem đáp án » 14/01/2022 115

Bình luận


Bình luận