Câu hỏi:

14/01/2022 270

Phát biểu nào sau đây sai:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C. Vì mạch chỉnh lưu cầu có cấu tạo đơn giản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 339

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 207

Câu 3:

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

Xem đáp án » 14/01/2022 180

Câu 4:

Mạch chỉnh lưu được sử dụng nhiều trên thực tế:

Xem đáp án » 14/01/2022 151

Câu 5:

 Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là

Xem đáp án » 14/01/2022 133

Câu 6:

Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:

Xem đáp án » 14/01/2022 117

Bình luận


Bình luận