Câu hỏi:

14/01/2022 139

Thiết kế mạch điện tử đơn giản thực hiện theo mấy nguyên tắc:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

Xem đáp án » 14/01/2022 239

Câu 2:

Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:

Xem đáp án » 14/01/2022 215

Câu 3:

Thiết kế mạch điện tử được tiến hành theo mấy bước:

Xem đáp án » 14/01/2022 204

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 143

Câu 5:

Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:

Xem đáp án » 14/01/2022 128

Câu 6:

Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?

Xem đáp án » 14/01/2022 115

Bình luận


Bình luận