Câu hỏi:

14/01/2022 238

Yếu tố nào sau đây không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C. Vì mạch thiết kế đơn giản và tin cậy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:

Xem đáp án » 14/01/2022 215

Câu 2:

Thiết kế mạch điện tử được tiến hành theo mấy bước:

Xem đáp án » 14/01/2022 201

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 142

Câu 4:

Thiết kế mạch điện tử đơn giản thực hiện theo mấy nguyên tắc:

Xem đáp án » 14/01/2022 136

Câu 5:

Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:

Xem đáp án » 14/01/2022 128

Câu 6:

Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?

Xem đáp án » 14/01/2022 115

Bình luận


Bình luận