Câu hỏi:

14/01/2022 132

Đâu là sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C. Vì đáp án A thiếu đường hồi tiếp, đáp án B sai chiều mũi tên đường hồi tiếp, đáp án D sai vị trí ĐTĐK.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 485

Câu 2:

Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

Xem đáp án » 14/01/2022 293

Câu 3:

Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 14/01/2022 263

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 239

Câu 5:

 Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án » 14/01/2022 208

Câu 6:

Ở mô hình điều khiển trong công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

Xem đáp án » 14/01/2022 175

Câu 7:

Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển:

Xem đáp án » 14/01/2022 154

Bình luận


Bình luận