Câu hỏi:

14/01/2022 1,417

 Nối tam giác:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 220V. Tính điện áp dây nếu biết nối hình sao?

Xem đáp án » 14/01/2022 9,331

Câu 2:

Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,797

Câu 3:

Nối hình sao:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,847

Câu 4:

Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình sao thì:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,472

Câu 5:

Mạch điện xoay chiều ba pha gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 809

Câu 6:

Tại sao mạch điện ba pha không liên hệ ít được dùng trên thực tế

Xem đáp án » 14/01/2022 782

Bình luận


Bình luận