Câu hỏi:

14/01/2022 9,310

Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 220V. Tính điện áp dây nếu biết nối hình sao?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B. Vì nối hình sao nên Ud = Up

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,793

Câu 2:

Nối hình sao:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,844

Câu 3:

Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình sao thì:

Xem đáp án » 14/01/2022 2,464

Câu 4:

 Nối tam giác:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,416

Câu 5:

Mạch điện xoay chiều ba pha gồm:

Xem đáp án » 14/01/2022 803

Câu 6:

Tại sao mạch điện ba pha không liên hệ ít được dùng trên thực tế

Xem đáp án » 14/01/2022 779

Bình luận


Bình luận