Câu hỏi:

14/01/2022 712

Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Máy điện xoay chiều ba pha là:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,302

Câu 2:

Cấu tạo máy biến áp ba pha:

Xem đáp án » 14/01/2022 847

Câu 3:

Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

Xem đáp án » 14/01/2022 796

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 746

Câu 5:

 Máy biến áp đấu dây kiểu:

Xem đáp án » 14/01/2022 648

Câu 6:

Công thức tính hệ số biến áp pha:

Xem đáp án » 15/01/2022 606

Bình luận


Bình luận